احتمالأ تاکنون پیشگوئی های بی شماری در مورد به پایان رسیدن جهان به گوشتان رسیده است. در بیشتر موارد این پیشگوئی ها بی مورد بوده و نتیجه ای هم در پی نداشته است. شاید به همین دلیل است که دیگر مردم کمتر چنین اخباری را باور می کنند.

یکی از همین پیشگوئی ها باز می گردد به گاهشمار شمارش طولانی مایا. این گاهشمار پیش بینی به پایان رسیدن جهان در سال 2012 را کرده بود. بر اساس اسناد موجود، این گاهشمار یکی از کهن ترین و پیچیده ترین گاهشمارها در جهان است که مکان یافته شدن آن آمریکای مرکزی ست.

“مایا” جزو اقوام سرخ پوست محسوب می شوند که در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی ساکن بوده و همچنین نام تمدنی کُهن در همین نواحی است. این قوم بر اساس اسناد و مدارک موجود پدیدآورنده ی یکی از تمدن های بسیار پیشرفته آمریکای مرکزی در زمان پیشاکلمبی بودند که ره آوردهای فراوانی در زمینه های گوناگون همچون: هنر، معماری، ستاره شناسی و ریاضیات به دست آورده اند. تاریخ مایاها از سه بخش تشکیل یافته است:

 1. دوران پیشاکلاسیک یا زندگی ابتدائی
 2. دوران کلاسیک یا عصر طلایی
 3. دوران پساکلاسیک یا اُفول

زبانی که این قوم به آن سخن می گفتند مایایی بود و خط ابتدائی آنها هیروگلیفی. تمدن این قوم با گذشت زمان و به دست اقوام مجاور سست تر شد و نهایتأ با هجوم اسپانیائی ها از میان  رفت.

 • اثرگذاری تمدن مایاها بر فرهنگ و جهان امروزی

همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد بر اساس گاهشمار شمارش طولانی مایا پیشگوئی شده بود که جهان در سال 2012 پایان می پذیرفت. این پدیده در آن زمان به پدیده ی پایان جهان شهرت یافته بود و همزمان با تاریخ بیست و یکم دسامبر 2012 (شب یلدای 1391).

در این بخش بهتر است شما را با گاهشمار شمارش طولانی مایا آشنا سازیم.

این گاهشمار از سه گاهشمار جداگانه تشکیل یافته است که بصورت همزمان با هم مورد استفاده قرار می گیرند:

 1. شمارش طولانی the long count (مشحص کننده ی سال)
 2. چرخه مقدس یا تزول کین Tzol Kin (مشخص کننده ی روز)
 3. هاب یا سال عرضی Habb (مشخص کننده ی روز)
 • نکاتی در مورد چرخه مقدس یا تزول کین 

این گاهشمار از 260 روز تشکیل یافته که شماره های 1 تا 13 در یک چرخش تکرار شونده در سال دیده می شوند. این چرخه ها شامل رویدادهای مذهبی و جشن های گوناگون است.

 • نکاتی در مورد هاب یا سال عرضی

این گاهشمار از 365 روز تشکیل یافته که 18 ماه آن 20 روز است و یک ماه آن 5 روز.

 • اجزای جداگانه ی گاهشمار مایا

نخست این گونه بنظر می رسید که گاهشمار مایاها برای حدود 5125.36 به طول می انجامد یعنی زمانی که به اصطلاح به آن چرخه ی بزرگ یا Great Cycle می گویند.

 • اسامی 5 جزء جداگانه این گاهشمار
 1. 1 روز – Kim
 2. 20 روز – Uinal
 3. 360 روز – Tun
 4. 7200 روز – Katun
 5. 144000 روز – Baktun

نکته:

برای اینکه بتوانید این گاهشمار را با گاهشمار میلادی امروزی برابری دهید باید روزها را از روز پایانی چرخه بزرگ شمارش نمائید.

در بخش نخست این نوشته اشاره کردیم که مایاها بر اساس این گاهشمار توانستند روز پایانی جهان را پیشگوئی نمایند. پیشترها پیشگوئی بر این اساس بود که در این روز بدترین پیشامدها رخ خواهد داد. اما محققان و بومیان مایا این نظریه را نمی پذیرفتند و بر این باور بودند که این روز همزمان خواهد بود با برپائی یک جشن که بی شباهت به جشن های سال نو نخواهد بود.

 • نکات جالبی در مورد گاهشمار مایاها

جالب است بدانید که مایاها شماره ها را به شکل عمودی می نوشتند این در حالی است که ما شماره ها را به صورت افقی درج می کنیم. برای مثال: شیوه ی نوشتن عدد 27 برای مایاها بدین صورت است که نماد آنها برای عدد هفت یک خط پنج واحدی با دو نقطه بالای آن است و نماد عدد 20 یک نقطه و خط بالای آن است که به شکل مستقیم روی آن جای می گیرد.

نکته ی جالب دیگر این است که شماره ها از جایگاه بالایی در نزد مایاها برخوردارند. برای نمونه شماره 20، شماره ای بود که به انگشتان دست و پای انسان نسبت داده می شد. شماره 13 به مفصل های اصلی اشاره می کرد (گردن، دو شانه، دو آرنج، دو مچ و …).

در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که:

با وجود عدم پیش گوئی درست گاهشمار مایاها در مورد پایان جهان در سال 2012، تاثیر این گاهشمار هنوز هم بر روی زندگی انسان ها دیده می شود.