این مقاله در مورد نوعی شهاب سنگ نادر ارائه می گردد که به تازگی در یکی از معادن کشور سوئد شناسایی گردیده است. این مطلب برای افرادی که به مباحث زمین شناسی و اجرام آسمانی علاقه فراوانی دارند می تواند بسیار جالب و شنیدنی باشد.

  • آشنایی با شهاب سنگ

بر اساس نوشته های به دست آمده “شهاب سنگ” یا “آذرگوی ها” جزو اجرام آسمانی درشتی هستند که جنس آنها غالبأ از سنگ و فلز می باشد. به دلیل درشت بودن این اجرام، زمانی که به درون جَو می آیند از خود اثراتی را بر جای می گذارند که در نوع خود شگفت انگیز و جالب به نظر می آیند. جالب است بدانید که قطر این شهاب سنگ ها به 50 تا 100 متر می رسد.

از نمونه اثرات بر جای مانده توسط این اجرام می توان به:

دهانه بارینجر در آریزونا و وردفورت در آفریقای جنوبی اشاره نمود.

جایگاهی که این شهاب سنگ ها در علم دارند در زمینه شناسایی سن زمین، منظومه شمسی و شناسایی سن کل کیهان می باشد.

شهاب سنگ ها در سه رده گردآوری می شوند:

  1. نوع سنگی: که شامل ارولیت ها و کندریت ها می باشند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته پراکندگی آنها در طبیعت حدود 93% می باشد.
  2. نوع سنگی-فلزی: که شامل سیدرولیت ها می باشد. این گروه پراکندگی تقریبأ ناچیزی، در حدود 1 تا 2 درصد را شامل می شوند.
  3. نوع آهنی: که شامل سیدریت ها می باشد. لازم به ذکر است که این گونه از شهاب سنگ ها دارای چگالی های متفاوتی می باشند و به صورت جداگانه (جدا از نوع فلزی) ایجاد می گردند. پراکندگی این گروه نیز شامل 5 تا 6 درصد می باشد.

سن شهاب سنگ ها را می توان از روی:

  • سن زمینی: دورانی که بر روی زمین هستند.
  • سن تابش پرتوهای کیهانی: دورانی که به دور خورشید گردش داشته اند.
  • سن پیدایش: زمانی که شروع تا انتهای تغییرات دمایی شهاب سنگ می گذرد.
  • سن پیش از پیدایش: دورانی که اجزای شیمیایی در کنار هم درون ستاره ها گردآوری می شوند تا دورانی که این اجزا تبدیل به شهاب سنگ ها می گردند.

شناسایی کرد.

شهاب سنگ ها دارای 6 ویژگی اصلی می باشند:

فلز، چگالی، ویژگی مغناطیسی، توده پیروکسن (نوعی کانی است)، پوسته گداخته و زیگما گلیپت ها

به تازگی در یکی از معادن کشور سوئد نوعی شهاب سنگ نادر که دانشمندان پیشینه آن را به 470 میلیون سال پیش نسبت داده اند، کشف شده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته این شهاب سنگ احتمالأ از بقایای برخورد سیارک ها در 470 میلیون سال پیش می باشد و تا به حال بر روی زمین چنین شهاب سنگی دیده نشده است. همچنین دانشمندان به این نکته نیز اشاره نموده اند که این شهاب سنگ حاصل برخورد سیارک ها در دوران اردویسین می باشد.

 

نتایج ارائه شده درباره این شهاب سنگ در مجله “Nature Communications” که توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفته، به چاپ رسیده است. یکی از اساتید این گروه به نام “کینگ ژویین” بیان کرده است که:

تا به این زمان بیشتر از 50 هزار گونه از شهاب سنگ ها شناسایی گردیده اند امّا گونه تازه کشف شده بسیار نادر بوده و در نوع خود ((بسیار بسیار جالب است)).

مختصر توضیحی در مورد این شهاب سنگ نادر

دانشمندان نام این شهاب سنگ را بر اساس ویژگی هایی که در آن مشاهده کردند “Ost 65″ نهاده اند. همان طوری که در بخش نخست هم اشاره شد این گونه از جمله بقایای برخورد سیارک ها در 470 میلیون سال پیش می باشد که در حدود یک میلیون سال بعد از برخورد سیارک ها این شهاب سنگ وارد جَو گشته است. نکته مهّم در مورد این شهاب سنگ، که توسط این گروه از دانشمندان کشف شده شناسایی یکی از اجزای این شهاب سنگ است با نام L-Chondrites که بر اساس گفته های آنها از نوع رایج و شناخته شده اجزای موجود در شهاب سنگ ها می باشد.

این شهاب سنگ دارای عرضی کمتر از 100 اینچ می باشد و به مشابه نوعی “نان شیرینی” است که از درون با لایه ای از سنگ آهن صورتی رنگ و سرشار از فسیل محصور گردیده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته این شهاب سنگ سفری در حدود یک میلیون سال در فضا داشته است. همچنین بر اساس ایزوتوپ های کرومیوم و اکسیژن موجود که در بقایای مواد معدنی این شهاب سنگ دیده شده به این نتیجه می توان رسید که این شهاب سنگ Ost65 از لحاظ شیمیایی نیز در گونه خود نادر می باشد.