مراحل اولیه مشابه نحوه ثبت یک سفارش می باشد. به عنوان مثال و برای آشنایی نحوه کارکرد کیف پول نقدی زربای یک سفارش ثبت و یک محصول را خرید می کنیم:

مرحله اول راهنمای کیف پول نقدی زربای

پس از ثبت محصول در سبد خرید مطابق شکل زیر مراحل ثبت نهایی و تکمیل سفارش را انجام می دهیم

مراحل تکمیل سفارش خود را انجام دهید

پس از ثبت، تکمیل و پرداخت سفارش وارد حساب کاربری خود شوید

در حساب کاربری خود وارد بخش کیف پول شوید

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید اطلاعات مربوط به سفارش تکمیل شده شما نمایش داده می شود. برای تایید و افزوده شدن پول نقد به کیف پول شما کارشناسان واحد امور مالی و پشتیبانی سایت بایستی مجوز تایید کیف پول شما را فعال کنند.همچنین تایید مبلغ نقد و کیف پول از طریق پیام کوتاه به شما اطلاع داده می شود

پس از تایید مبلغ نقد و تایید واحد مالی و پشتبانی سایت وارد کیف پول خود شوید . در این قسمت می توانید مطابق راهنمای تصویر زیر امتیازات خود را به کد تخفیف تبدیل و در خرید های بعدی از آن استفاده کنید.

پس از تبدیل امتیازات خود به پول نقد می توانید از مبلغ موجود در کیف پول خود در خرید بعدی استفاده نمایید

پس از تبدیل امتیازات خود به پول نقد می توانید از مبلغ موجود در کیف پول خود در خرید بعدی استفاده نمایید


مقایسه 0