سوالات پیش از خرید

در صورتی که محصول ما نیاز به سایز داشت مانند انگشتر نقره یا حلقه نامزدی چگونه اعلام کنیم؟

چگونه سایز انگشتر نقره یا حلقه نامزدی نقره خود را بدست بیاوریم؟

قیمت درج شده برای حلقه نامزدی به صورت قیمت تک یا جفت هست؟

مقایسه 0