در صورتی که محصول ما نیاز به سایز داشت مانند انگشتر نقره یا حلقه نامزدی چگونه اعلام کنیم؟


در صورتی که محصول شما نیاز به سایز داشت مانند انگشتر نقره یا النگو تکپوش یا حلقه نامزدی نقره پس از تعیین سایز انگشت خود سایز مد نظر خود را هنگام سفارش در بخش توضیحات سفارش ثبت کنید.

نحوه اعلام سایز حلقه نامزدی یا انگشتر نقره

مقایسه 0